Family RIODINIDAE Grote, 1895 (1827)

Subfamily Euselasiinae

Euselasia Hübner, [1819]

Euselasia arbas (Stoll, 1781)


Euselasia bilineata Lathy, 1926


Euselasia cafusa (Bates, 1868)


Euselasia cataleuca (Felder, 1869)


Euselasia cheles (Godman & Salvin, 1889)


Euselasia euboea (Hewitson, [1853])


Euselasia eubotes (Hewitson, 1856)


Euselasia eucritus (Hewitson, [1853])


 

Euselasia eugeon (Hewitson, 1856)


Euselasia eulione (Hewitson, 1856)


Euselasia eumedia (Hewitson, [1853])


Euselasia euodias (Hewitson, 1856)


Euselasia euoras (Hewitson, [1855])


Euselasia euphaes (Hewitson, [1855])


Euselasia eurypus (Hewitson, 1856)


Euselasia eutychus (Hewitson, 1856)


Euselasia gelanor (Stoll, 1780)


Euselasia gelon (Stoll, 1787)


Euselasia issoria (Hewitson, 1869)


Euselasia labdacus (Stoll, 1780)


Euselasia licinia (Godman, 1903)


Euselasia lisias (Cramer, 1777)


Euselasia melaphaea (Hübner, 1823)


Euselasia midas (Fabricius, 1775)


Euselasia mys (Herrich-Schäffer, [1853])


Euselasia orfita (Cramer, 1777)


Euselasia pelor (Hewitson, [1853])


Euselasia phedica (Boisduval, 1836)


Euselasia teleclus (Stoll, 1787)


Euselasia urites (Hewitson, [1853])


Euselasia utica (Hewitson, [1855])


Euselasia uzita (Hewitson, [1853])


Euselasia zena (Hewitson, 1860)


Methone Doubleday, 1847

Methone cecilia (Cramer, 1777)


Subfamily Riodininae

Adelotypa Warren, 1895

Adelotypa annulifera (Godman, 1903)


Adelotypa penthea (Cramer, 1777)


Adelotypa tinea (Bates, 1868)


Adelotypa zerna (Hewitson, 1872)


Alesa Doubleday, 1847

 

Alesa amesis (Cramer, 1777)


Alesa rothschildi (Seitz, 1913)


Amarynthis Hübner, [1819]

Amarynthis meneria (Cramer, 1776)


Ancyluris Hübner, [1819]

Ancyluris aulestes (Cramer, 1777)


Ancyluris meliboeus (Fabricius, 1776)


Ancyluris tedea (Cramer, 1777)


Anteros Hübner, [1819]

Anteros aerosus Stichel, 1924


Anteros formosus (Cramer, 1777)


Anteros renaldus (Stoll, 1790)


Argyrogrammana Strand, 1932

Argyrogrammana rameli (Stichel, 1930)


Argyrogrammana trochilia (Westwood, 1851)


Argyrogrammana venilia (Bates, 1868)


Aricoris Westwood, 1851

Aricoris epulus (Cramer, 1775)


Aricoris erostratus (Westwood, 1851)


Baeotis Hübner, [1819]

Baeotis barce Hewitson, 1875


Baeotis hisbon (Cramer, 1775)


Calephelis Grote & Robinson, 1869

Calephelis argyrodines (Bates, 1866)


Calospila Geyer, 1832

Calospila apotheta (Bates, 1868)


Calospila caecina (Felder & Felder, 1865)


Calospila emylius (Cramer, 1775)


Calospila fannia (Godman, 1903)


Calospila lucetia (Hübner, 1821)


Calospila lucianus (Fabricius, 1793)


Calospila maeonoides (Godman, 1903)


Calospila parthaon (Dalman, 1823)


Calospila rhodope (Hewitdon, 1853)


Calospila satyroides (Lathy, 1932)


Calospila thara (Hewitson, 1858)


Calospila zeanger (Stoll, 1790)


Caria Hübner, 1823

Caria plutargus (Fabricius, 1793)


Caria trochilus Erichson, [1849]


Cariomothis Stichel, 1910

Cariomothis erythromelas (Sepp, [1841])


Catocyclotis Stichel, 1911

Catocyclotis aemulius (Fabricius, 1793)


Chalodeta Stichel, 1910

Chalodeta chaonitis (Hewitson, 1866)


Chalodeta chitinosa Hall, 2002


Charis Hübner, [1819]

Charis anius (Cramer, 1776)


Chorinea Gray, 1832

Chorinea batesii (Saunders, 1859)


Chorinea octauius (Fabricius, 1787)


Colaciticus Stichel, 1910

Colaciticus johnstoni (Dannatt, 1904)


Comphotis Stichel, 1910

Comphotis eanes (Godman, 1903)


Comphotis irroratum (Godman, 1903)


Comphotis sophistes (Bates, 1868)


Cyrenia Westwood, 1851

Cyrenia martia Westwood, 1851


Detritivora Hall & Harvey, 2002

Detritivora cleonus (Stoll, 1781)


Detritivora gallardi (Hall & Harvey, 2001)


Detritivora zama (Bates, 1868)


Dysmathia Bates, 1868

Dysmathia glaucoconia Stichel, 1911


Dysmathia portia Bates, 1868


Echenais Hübner, [1819]

Echenais thelephus (Cramer, 1775)


Emesis Fabricius, 1807

Emesis brimo Godman & Salvin, 1889


Emesis cerea (Linnaeus, 1767)


Emesis fatimella Westwood, 1851


Emesis lucinda (Cramer, 1775)


Emesis mandana (Cramer, 1780)


Esthemopsis Felder & Felder, 1865

Esthemopsis aeolia Bates, 1868


Esthemopsis colaxes Hewitson, 1870Hall, 1939d


Esthemopsis sericina (Bates, 1867)


Eunogyra Westwood, 1851

Eunogyra satyrus Westwood, 1851


Eurybia [Illiger], 1807

Eurybia dardus (Fabricius, 1787)


Eurybia donna Felder & Felder, 1862


Eurybia franciscana Felder & Felder, 1862


Eurybia halimede (Hübner, [1807])


 

Eurybia nicaeus (Fabricius, 1775)


Eurybia patrona Weymer, 1875


Helicopis Fabricius, 1807

Helicopis cupido (Linnaeus, 1758)


Helicopis endymiaena (Hübner, [1819])


Helicopis gnidus (Fabricius, 1787)


Hyphilaria Hübner, [1819]

Hyphilaria anthias (Hewitson, 1874)


Hyphilaria nicia Hübner, [1819]


Isapis Doubleday, 1847

Isapis agyrtus (Cramer, 1777)


Ithomiola Felder & Felder, 1865

Ithomiola floralis Felder & Felder, 1865


Ithomiola nepos (Fabricius, 1793)


Ithomiola orpheus (Westwood, 1851)


Juditha Hemming, 1964

Juditha azan (Westwood, 1851)


Juditha molpe (Hübner, [1808])


Juditha odites (Cramer, 1775)


Lasaia Bates, 1868

Lasaia agesilas (Latreille, [1809])


Lemonias Hübner, [1807]

Lemonias egaensis (Butler, 1867)


Lemonias zygia Hübner, [1807]


Leucochimona Stichel, 1909

Leucochimona hyphea (Cramer, 1776)


Leucochimona icare (Hübner, [1819])


Leucochimon iphias Stichel, 1909


Livendula Hall, 2007

Livendula aristus (Stoll, [1790])


Livendula huebneri (Butler, 1867)


Livendula leucocyana (Geyer, 1837)


Lyropteryx Westwood, 1851

Lyropteryx terpsichore Westwood, 1851


Melanis Hübner, [1819]

Melanis aegates (Hewitson, 1874)


Melanis electron (Fabricius, 1793)


Melanis hillapana (Röber, 1904)


Melanis melandra Hübner, [1819]


Menander Hemming, 1939

Menander coruscans (Buterl, 1867)


Menander hebrus (Cramer, 1775)


Menander menander (Stoll, 1780)


Mesene Doubleday, 1847

Mesene bomilcar (Stoll, 1790)


Mesene epaphus (Stoll, 1780)


Mesene monostigma (Erichson, [1849])


Mesene nola Herrich-Schäffer, [1853]


Mesene phareus (Cramer, 1777)


Mesene silaris Godman & Salvin, 1878


Mesosemia Hübner, [1819]

Mesosemia araeostyla Stichel, 1915


Mesosemia cippus Hewitson, 1859


Mesosemia eumene (Cramer, 1776)


Mesosemia gneris Westwood, 1851


Mesosemia ibycus Hewitson, 1859


Mesosemia lacernata Stichel, 1909


Mesosemia machaera Hewitson, 1860


Mesosemia magete Hewitson, 1860


Mesosemia melaene Hewitson, 1859


Mesosemia menoetes Hewitson, 1859


Mesosemia metope Hewitson, 1859


Mesosemia naiadella Stichel, 1909


Mesosemia nyctea (Hoffmannsegg, 1818)


Mesosemia nympharena Stichel, 1909


Mesosemia phace Godman, 1903


Mesosemia philocles (Linnaeus, 1758)


Mesosemia sirenia Stichel, 1909


Mesosemia steli Hewitson, 1858


Mesosemia thymetus (Cramer, 1777)


Mesosemia ulrica (Cramer, 1777)


Metacharis Butler, 1867

Metacharis lucius (Fabricius, 1793)


Napaea Hübner, [1819]

Napaea actoris (Cramer, 1776)


Napaea beltiana (Bates, 1867)


Napaea eucharila (Bates, 1867)


Napaea fratelloi Hall & Harvey, 2005


Napaea heteroea (Bates, 1867)


Napaea sylva (Möschler, 1877)


Notheme Westwood, 1851

Notheme erota (Cramer, 1780)


Nymphidium Fabricius, 1807

Nymphidium acherois (Boisduval, 1836)


Nymphidium aurum Callaghan, 1985


Nymphidium azanoides Butler, 1867


Nymphidium baeotia Hewitson, [1853]


Nymphidium cachrus (Fabricius, 1787)


Nymphidium caricae (Linnaeus, 1758)


Nymphidium derufata Callaghan, 1985


Nymphidium fulminans Bates, 1868


Nymphidium lisimon (Stoll, 1790)


Nymphidium mantus (Cramer, 1775)


Nymphidium menalcus (Stoll, 1782)


Nymphidium onaeum Hewitson, 1869


Ourocnemis Bethune-Baker, 1887

Ourocnemis axiochus (Hewitson, 1867)


Pachythone Bates, 1868

Pachythone lateritia Bates, 1868


Pachythone thaumaria Stichel, 1911


Panara Doubleday, 1847

Panara phereclus (Linnaeus, 1758)


Panaropsis Hall, 2002

Panaropsis thyatira (Hewitson, [1853])


Pandemos Hübner, [1819]

Pandemos pasiphae (Cramer, 1775)


Perophthalma Westwood, 1851

Perophthalma tullius (Fabricius, 1787)


Phaenochitonia Stichel, 1910

Phaenochitonia cingulus (Stoll, 1790)


Phaenochitonia pyrsodes (Bates, 1868)


Pheles Herrich-Schäffer, [1853]

Pheles heliconides Herrich-Schäffer, [1853]


Pirascca Hall & Willmott, 1996

Pirascca crocostigma (Bates, 1868)


Pirascca sagaris (Cramer, 1775)


Protonymphidia Hall, 2000

Protonymphidia senta (Hewitson, 1853)


Rhetus Swainson, [1829]

Rhetus arcius (Linnaeus, 1763)


Rhetus periander (Cramer, 1777)


Riodina Westwood, 1851

Riodina lysippus (Linnaeus, 1758)


Sarota Westwood, 1851

Sarota acanthoides (Herrich-Schäffer, [1853])


Sarota acantus (Stoll, 1781)


Sarota chrysus (Stoll, 1781)


Sarota gyas (Cramer, 1775)


Semomesia Westwood, 1851

Semomesia capanea (Cramer, 1779)


Semomesia croesus (Fabricius, 1777)


Setabis Westwood, 1851

Setabis disparilis (Bates, 1868)


Setabis epitus (Cramer, 1780)


Setabis lagus (Cramer, 1777)


Stalachtis Hübner, 1818

Stalachtis calliope (Linnaeus, 1758)


Stalachtis euterpe (Linnaeus, 1758)


Stalachtis halloweeni Hall, 2006


Stalachtis phaedusa (Hübner, [1813])


Stalachtis phlegia (Cramer, 1779)


Symmachia Hübner, [1819]

Symmachia accusatrix Westwood, 1851


Symmachia estellina Gallard, 2008


Symmachia hippea Herrich-Schäffer, [1853]


Symmachia probetor (Stoll, 1782)


Synargis Hübner, [1819]

Synargis abaris (Cramer, 1776)


Synargis calyce (Felder & Felder, 1862)


Synargis galena (Bates, 1868)


Synargis gela (Hewitson, [1853])


Synargis orestessa Hübner, [1819]


Synargis pittheus (Hoffmannsegg, 1818)


Synargis regulus (Fabricius, 1793)


Synargis soranus (Stoll, 1781)


Synargis tytia (Cramer, 1777)


Syrmatia Hübner, [1819]

Syrmatia nyx (Hübner, [1817])


Themone Westwood, 1851

Themone pais (Hübner, [1820])


Themone poecila Bates, 1868


Theope Doubleday, 1847

Theope brevignoni Hall & Willmott, 1996


Theope christiani Hall & Willmott, 1999


Theope comosa Stichel, 1911


Theope eudocia Westwood, 1851


Theope foliorum Bates, 1868


Theope leucanthe Bates, 1868

Theope lycaenina Bates, 1868

Theope nycteis (Westwood, 1851)

Theope pedias Herrich-Schäffer, [1853]

Theope philotes (Westwood, 1851)

Theope sericea Bates, 1868

Theope thestias Hewitson, 1860

Theope thootes Hewitson, 1860

Thisbe Hübner, [1819]

Thisbe irenea (Stoll, 1780)

Thisbe molela (Hewitson, 1865)

Xynias Hewitson, 1874

Xynias lithosina (Bates, 1868)

Zelotaea Bates, 1868

Zelotaea phasma Bates, 1868